آبان 1400

سلسله جلسات گفتگو درباره بنای ایران در کلاب هاوس:سهام عدالت به کدام سو می‌رود؟

مهر 1400

سلسله جلسات گفتگو درباره بنای ایران در کلاب هاوس: امکان‌سنجی ایده ساخت یک میلیون مسکن در سال

شهریور 1400

سلسله جلسات گفتگو درباره بنای ایران در کلاب هاوس:تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌و‌کار

تیر 1400

نشست با انجمن کارخانجات ماکارونی ایران دربارۀ قیمت‌گذاری دستوری

تیر 1400

نشست با انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن دربارۀ قیمت‌گذاری دستوری